Tìm kiếm tin tức
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017
Ngày cập nhật 09/06/2017
Hạ tầng cảng Chân Mây - Ảnh vệ tinh googlemaps.

Ngày 19/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3235/UBND-XDKH yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tỉnh, trong 4 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước toàn tỉnh đạt 32,4%. Trong đó, nguồn vốn đầu tư theo tiêu chí đạt 38,1% (ngân sách tỉnh đạt 30,6%, ngân sách huyện đạt 46,4%, ngân sách xã đạt 63,3%); nguồn xổ số kiến thiết, đạt 34,8%; nguồn sử dụng đất, đạt 40,1%; nguồn vốn chương trình mục tiêu, đạt 22,6%; nguồn vốn sự nghiệp di tích, đạt 20%. Ngoài ra, còn nhiều dự án chưa giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp.

Để đảm bảo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp đã có Công văn số 670/KKTCN-KHTH ngày 24/5/2017 chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, theo đó yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Khu kinh tế, công nghiệp thực hiện các công việc sau:

1. Rà soát, đối chiếu các dự án chưa giải ngân, hoặc tỷ lệ giải ngân thấp để hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, khẩn trương tổ chức giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí. Đến 30/9/2017, yêu cầu phải giải ngân đạt trên 50% kế hoạch vốn năm 2017 đối với từng dự án.

2. Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đốc thúc nhà thầu bố trí máy móc thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; tăng cường bố trí cán bộ giám sát thi công công trình, đồng thời hỗ trợ nhà thầu để hoàn thiện các hồ sơ thủ tục nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành, đảm bảo phải giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2017 được giao. Đối với các dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán có bố trí kế hoạch vốn năm 2017 thanh toán công nợ, đề nghị Chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để giải ngân hết trước ngày 30/6/2017.

Đến ngày 30/6/2017, các dự án chưa giải ngân sẽ bị UBND tỉnh dừng giải ngân và thực hiện phương án điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước. Đến ngày 30/9/2017, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư nào giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2017, sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 cho các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư giải ngân cao. Đối với các dự án đến ngày 30/9/2017 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 sẽ không bố trí kế hoạch vốn năm 2018.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 20.966
Truy cập hiện tại 64