Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 09/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND quy định quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018.
Ngày 19/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3235/UBND-XDKH yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân...
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ; ban hành Kế hoạch về việc cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND...
UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; Công bố thủ tục hành chính...
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017; Phân bổ 87,58 tấn gạo hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh...

 (Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa có Nghị quyết 100/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/1/2017, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.580.000 đến 3.750.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016; Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Cho phép thành lập Hội Xây...
(Chinhphu.vn) - Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; tăng cường quản lý bán hàng đa cấp; phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơi có nguy cơ cháy cao; hỗ trợ phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số, miền...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.079
Truy cập hiện tại 15